LT EN RU
indeco
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Tel.: (+370) 5 2363526
El.paštas: indeco@indeco.lt
Tinklapis: www.indeco.lt
Indeco: Investment and Development – tai uždaro tipo investicinė bendrovė, investuojanti į įmones pasirinktose pramonės šakose ir dalyvaujanti valdant šias įmones.

Esame nustatę sau tvirtus darbo principus, kurių principingai laikomės: besąlygiškai tiksliai vykdome įsipareigojimus darbuotojams, partneriams ir akcininkams, bei vykdome socialiai atsakingą veiklą. Tuo tikslu visose veiklos srityse išskiriame kelis bendrus, visaapimančius tikslus:
  • įgyvendinti reikalingus ir efektyvius sprendimus;
  • tobulinti esamus ir priimti naujus verslo sprendimus;
  • įgyvendinti optimalius investicinius sprendimus;
  • dirbame tik socialiai atsakingais principais;
Šiai dienai Indeco grupės veikla telkiasi šiose trijose pramonės šakose:
  • Komercinis ir ūkinis nekilnojamas turtas
  • Inžinerinė elektronika
  • Aviacijos ir jos pramonė
Bendras įmonėse, kurių valdyme dalyvauja Indeco, dirbančių žmonių skaičius – daugiau negu 1400, o bendros šių įmonių pajamos 2012 m. viršijo 300 mln. eurų.